TYÖNANTAJALLE

Kauttamme tulevat työntekijät ovat suomalaisista terveydenhuolto- tai sosiaalialan oppilaitoksista valmistuneita ammattilaisia.

Koordinaattoreillamme on vuosien kokemus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, jota hyödyntäen löydämme oikean henkilön työtehtävään. Yrityksemme keskeisin tavoite on saada pysyvä henkilöstö tarjoamalla kiinteähintainen ja työntekijää tukeva palkkausmalli, jolla minimoidaan henkilöstöresurssien vaihtuvuutta.

Sijaisten etsiminen työyksikköihin kuluttaa monissa organisaatioissa valtavasti aikaa ja esimiesten resursseja.

Palvelumme tukee organisaation esimiesten toimintaa – tarjoamme keskitetyn ja henkilökohtaisen palvelun ansioista merkittäviä kustannushyötyjä.

Yksikön esimies voi tilata sijaisen akuuttiin tai pidempään sijaistarpeeseen – huolehdimme sopivat sijaiset erilaisiin työtehtäviin.

Procella Care huolehtii työntekijän palkkauksen, työnantajamaksut, ammattipätevyyden, laadun varmistamisen ja työhyvinvointia ylläpitävän työnohjauksen.

Asiakasyrityksellämme on työntekijään työnjohdollinen vastuu. Perehdytys työtehtäviin, työpaikan käytäntöihin, tiloihin, laitteisiin ja työvälineisiin tapahtuu työn suorituspaikassa asiakasyrityksen työnjohdon toimesta.