KEHITTÄMISPALVELUT

TYÖNOHJAUS

Mitä työnohjaus on…

(STOryn mukaan)

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

  • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
  • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
  • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi
  • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
  • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
  • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • työskentely sujuu paremmin
  • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
  • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.

Meidän työnohjaus on dialogista ja voimavarakeskeistä, toimintatapoina narratiiviset, reflektiiviset sekä toiminnalliset menetelmät.

Hinnasto

TyönohjausKestoHinta +ALV24%
Yksilö60min90€
Ryhmä (2-7hlö)90min250€
Ryhmä (8->hlö)90min300€
Esimiestyönohjaus, yksilö60min120€
Esimiestyönohjaus, ryhmä90min350€
Hintoihin sisältyy matkakulut.

Työnohjaajat

Ville Salonen

Perhe- ja psykoterapeutti (Valvira, Kela), psyk.sh, työnohjaaja (STOry)
+358 44 024 1176

Olen toiminut yli 20v mielenterveys- ja päihdetyössä niin työntekijänä, esimiehenä kuin yrittäjänä. Vuodesta 2014 työnohjaus on ollut yksi päätehtävistäni yrittäjänä ja kokemusta on laajasti sosiaali- ja terveysalan lisäksi työllisyydenhoidon sekä nuorisotyön puolelta.


Jonni Salonen

Lähihoitaja, työnohjaaja (STOry)
+358 50 305 7774

Olen toiminut n. 20v. mielenterveys- ja päihdetyössä pääasiassa työntekijänä, mutta viimeiset kolme vuotta myös esimiehenä ja yrittäjänä. Olen toiminut työurani aikana erinäisissä luottamustehtävissä isoissa sote-alan yrityksissä työsuojeluvaltuutettuna ja luottamushenkilönä. Työhyvinvointi ja työturvallisuus on aina ollut minulle tärkeitä ja tällä hetkellä opiskelen työnohjaajaksi.


Timo Saari

Sosionomi(AMK), työnohjaaja (STOry)
+358 40 567 0586

Olen toiminut lähes 15v perusopetuksen erityisopetuksessa, jossa työn sisältöön on kuulunut mm. lastensuojelun, perhetyön ja psykiatrian eri verkostoja. Erityisopetuksen lisäksi olen työskennellyt työllisyyspalvelujen kehittämisryhmässä ja nuorten työpaja palveluissa. Tämän hetken työnkuvaani kuuluu työnohjauksen ohella esimiehenä sekä työntekijänä toimiminen mielenterveys- ja päihdetyössä Tampereella. Samanaikaisesti olen mukana Kela:n opiskeluvalmennusprojektissa, jossa toteutan ratkaisukeskeisiä lyhytterapiamenetelmiä.


Essi Porola

Luontotoiminnan ohjaaja, työnohjaaja (STOry)Merkonomi, lähihoitaja-oppisopimusopiskelija
+358 50 384 4177

Olen toiminut yli 20v asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä mm. ravintola-, vakuutus- ja päivittäistavarakaupan puolella, joista viimeiset 7,5v esimiestehtävissä.

Esimiestyössä panostin tiimityöhön sekä yksilöiden oppimiseen, jolloin osaamisen lisääntyminen taas vahvisti tiimiä entisestään. Toimintatapani on osallistava ja ratkaisukeskeinen ja vahvuuteni on monipuolinen työhistoria, jonka avulla ymmärrän erilaisten työnkuvien monipuolisuutta ja haasteita. Tällä hetkellä opiskelen työnohjaajaksi sekä oppisopimuksella lähihoitajaksi.


Koulutus

Procella Care aloittaa koulutuspalvelujen tarjonnan sote-aloille syksyllä 2020. Tällä hetkellä kartoitamme, mistä osaamisestamme yritykset ovat kiinnostuneita.

Lähtökohtaisesti koulutukset tulevat olemaan powerpoint-vapaita, dialogisen ja reflektoivan oppimisen keinoja käyttäviä. On koulutuksessa kyseessä sitten ammattitaidon lisääminen tai omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, ovat keskiössä konkreettiset työkalut ja menetelmät. Koulutusten siirtyminen konkreettiseksi ammatilliseksi hyödyksi varmistetaan jälkireflektoinnin avulla.

Kouluttajina tulevat toimimaan pitkän linjan hoitajakokemuksen omaavat psykoterapeutti Ville Salonen ja MA Business Psychologist Timo Vatanen sekä mahdollisesti muita ajankohtaisimman tiedon omaavia asiantuntijoita. Koulutuksien tarkemmista ajankohdista, sijainneista ja sisällöistä tulee lisää tietoa näille sivuille heinäkuun alkuun mennessä.

Mikäli olet kiinnostunut koulutustarjonnasta ota yhteyttä suoraan yhteydenottolomakkeella tai soita suoraan Timolle tai Villelle.


Timo Vatanen
Koordinointi Uusimaa
+358 40 252 7470
timo.vatanen@procella.fi

Ville Salonen
Koordinointi Pirkanmaa
+358 44 024 1776
ville.salonen@procella.fi