REKRYTOINTI

TYÖNTEKIJÄLLE

Procella Caren välittämä työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde.

Kauttamme voit myös rekrytoitua asiakasyritykseemme, jolloin siirryt asiakasyrityksemme kirjoille. Rekrytoituminen voi tapahtua heti, jolloin kyseessä on suora rekrytointi – tai vuokratyösuhteen kautta.

Vuokratyösuhteen kesto määräytyy tilaajayrityksen tarpeen mukaan. Työsuhde voi kestää vuosia. Vuokratyössä varsinainen työpaikka saattaa vaihtua, mutta työnantajasi pysyy aina samana. Pyrimme järjestämään työntekijälle uuden työtehtävän, mikäli edellinen päättyy.

Maksamme työn ja sen vaativuuden mukaisen palkan, joka on vähintään työehtosopimusten mukainen. Lisäksi käytämme kannustinjärjestelmää, mikä pohjautuu tehtyjen työvuorojen määrään.

Perehdytämme työntekijän työsuhdetta, kuten palkanmaksua koskeviin asioihin. Varsinaisen suorittavan työn sisältö ja perehdytys tapahtuu asiakasyrityksemme työpisteissä ja asiakasyritys vastaa työntekijän perehdyttämisestä.


TYÖNANTAJALLE

Kauttamme tulevat työntekijät ovat suomalaisista terveydenhuolto- tai sosiaalialan oppilaitoksista valmistuneita ammattilaisia.

Koordinaattoreillamme on vuosien kokemus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, jota hyödyntäen löydämme oikean henkilön työtehtävään. Yrityksemme keskeisin tavoite on saada pysyvä henkilöstö tarjoamalla kiinteähintainen ja työntekijää tukeva palkkausmalli, jolla minimoidaan henkilöstöresurssien vaihtuvuutta.

Sijaisten etsiminen työyksikköihin kuluttaa monissa organisaatioissa valtavasti aikaa ja esimiesten resursseja.

Palvelumme tukee organisaation esimiesten toimintaa – tarjoamme keskitetyn ja henkilökohtaisen palvelun ansioista merkittäviä kustannushyötyjä.

Yksikön esimies voi tilata sijaisen akuuttiin tai pidempään sijaistarpeeseen – huolehdimme sopivat sijaiset erilaisiin työtehtäviin.

Procella Care huolehtii työntekijän palkkauksen, työnantajamaksut, ammattipätevyyden, laadun varmistamisen ja työhyvinvointia ylläpitävän työnohjauksen.

Asiakasyrityksellämme on työntekijään työnjohdollinen vastuu. Perehdytys työtehtäviin, työpaikan käytäntöihin, tiloihin, laitteisiin ja työvälineisiin tapahtuu työn suorituspaikassa asiakasyrityksen työnjohdon toimesta.