TYÖNTEKIJÄLLE

Procella Caren välittämä työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde.

Kauttamme voit myös rekrytoitua asiakasyritykseemme, jolloin siirryt asiakasyrityksemme kirjoille. Rekrytoituminen voi tapahtua heti, jolloin kyseessä on suora rekrytointi – tai vuokratyösuhteen kautta.

Vuokratyösuhteen kesto määräytyy tilaajayrityksen tarpeen mukaan. Työsuhde voi kestää vuosia. Vuokratyössä varsinainen työpaikka saattaa vaihtua, mutta työnantajasi pysyy aina samana. Pyrimme järjestämään työntekijälle uuden työtehtävän, mikäli edellinen päättyy.

Maksamme työn ja sen vaativuuden mukaisen palkan, joka on vähintään työehtosopimusten mukainen. Lisäksi käytämme kannustinjärjestelmää, mikä pohjautuu tehtyjen työvuorojen määrään.

Perehdytämme työntekijän työsuhdetta, kuten palkanmaksua koskeviin asioihin. Varsinaisen suorittavan työn sisältö ja perehdytys tapahtuu asiakasyrityksemme työpisteissä ja asiakasyritys vastaa työntekijän perehdyttämisestä.